ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
ЖИТОМИРСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ЕКСПЕРТНА РАДА
з питань ліцензування та атестації навчальних закладів

 

Наша адреса :

10014 м . Житомир вул. Небесної Сотні, 11

в інтернеті http://www.rer.ptosvita.org.ua

поштова скринька osvitazt@ukr.net

 

 

 

ПОСТАНОВА

від 30 грудня 2015 р. № 1187

Про затвердження Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності закладів освіти

Переглянути>>>

УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації

11.11.2016

№ 384

Про утворення комісії при обласній державній адміністрації з питань ліцензування освітньої діяльності

 

Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про ліцензування видів господарської діяльності», постанов Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», від 30 грудня 2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»:

1. Визначити відповідальним за організацію та проведення роботи з ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та загальної середньої освіти управління освіти і науки облдержадміністрації.

2. Утворити комісію при обласній державній адміністрації з питань ліцензування освітньої діяльності закладів освіти у сфері загальної середньої та дошкільної освіти та затвердити її склад згідно з додатком.

3. Затвердити Положення про комісію при обласній державній адміністрації з питань ліцензування освітньої діяльності закладів освіти у сфері загальної середньої та дошкільної освіти, що додається.

 

Голова адміністрації

І.П. Гундич

 

Додаток

до розпорядження голови

облдержадміністрації

11.11.2016 № 384

Склад комісії
при обласній державній адміністрації з питань ліцензування освітньої діяльності закладів освіти у сфері загальної середньої та дошкільної освіти

Лагута
Ярослав Миколайович

-

заступник голови облдержадміністрації, голова комісії

 

 

 

Калінін
Вадим Олександрович

-

начальник управління освіти і науки облдержадміністрації, заступник голови комісії

 

 

 

Никончук
Крістіна Вікторівна

-

головний спеціаліст з питань персоналу управління освіти і науки облдержадміністрації, секретар комісії

 

Члени комісії:

 

Васильчук
Валентина Ананіївна

-

директор навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Житомирській області (за згодою)

 

 

 

Зубченко
Оксана Володимирівна

-

головний спеціаліст-юрисконсульт відділу з питань професійно-технічної та вищої освіти управління освіти і науки облдержадміністрації

 

 

 

Колчик
Ольга Геннадіївна

-

методист навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Житомирській області (за згодою)

 

 

 

Костриця
Наталія Степанівна

-

методист позакласної та позашкільної виховної роботи Центру методичного забезпечення середньої, дошкільної та позашкільної освіти Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (за згодою)

 

 

 

Липовецька
Ольга Григорівна

-

заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації

 

 

 

Москальчук
Любов Андріївна

-

головний спеціаліст відділу загальної середньої та дошкільної освіти управління освіти і науки облдержадміністрації

 

 

 

Салацька
Алла Петрівна

-

головний спеціаліст відділу загальної середньої та дошкільної освіти управління освіти і науки облдержадміністрації

 

 

 

Сокур
Олександра Олександрівна

-

лікар з гігієни дітей та підлітків Державної установи «Житомирський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» (за згодою)

 

 

 

Теребіж
Сталіна Олександрівна

-

начальник відділу з питань професійно-технічної та вищої освіти управління освіти і науки облдержадміністрації

 

 

 

Шахрай
Олег Миколайович

-

заступник начальника з державного нагляду (контролю) у сфері  пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту управління ДСНС України у Житомирській області (за згодою)

 

 

 

Шевчук
Володимир Анатолійович

-

начальник відділу нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері управління Держпраці у Житомирській області (за згодою)

 

 

 

Шегеда
Антон Федорович

-

проректор КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради (за згодою)

 

Голова адміністрації

І.П. Гундич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

11.11.2016 № 384

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію при обласній державній адміністрації з питань ліцензування освітньої діяльності закладів освіти у сфері загальної середньої та дошкільної освіти

І. Загальні положення

1. Комісія з питань ліцензування освітньої діяльності закладів освіти у сфері загальної середньої та дошкільної освіти (далі – Комісія) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, створеним з метою реалізації повноважень обласної державної адміністрації як органу ліцензування зазначених видів господарської діяльності відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та постанов Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», від 30 грудня 2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти».
У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та іншими законодавчими актами, що регламентують ліцензійну діяльність в Україні, відповідними розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та цим Положенням.

2. Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює управління освіти і науки обласної державної адміністрації.

ІІ. Завдання Комісії

1. Комісія забезпечує розгляд передбачених Ліцензійними умовами документів, поданих для отримання ліцензій на провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері загальної середньої та дошкільної освіти, на відповідність їх вимогам чинному законодавству з питань ліцензування зазначеного виду діяльності.

2. Комісія забезпечує розробку пропозицій і рекомендацій органу ліцензування щодо прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, видачу, відмову у видачі ліцензії, переоформлення, анулювання ліцензії (за наявності підстав, визначених законодавством).

ІІІ. Функції Комісії

1. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

 • розглядає заяви про видачу ліцензій та документи, передбачені Ліцензійними умовами, що додаються до заяви, встановлює відповідність їх вимогам чинного законодавства з питань ліцензування освітньої діяльності закладів освіти у сфері загальної середньої та дошкільної освіти;
 • приймає рішення про надання рекомендації органу ліцензування щодо залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, видачу, відмову у видачі ліцензії, переоформлення, анулювання ліцензії (за наявності підстав, визначених законодавством);
 • готує обґрунтування щодо залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, відмови у видачі, анулювання ліцензії (за наявності підстав, визначених законодавством).


ІV. Організація роботи Комісії

1. Комісія утворюється у складі голови Комісії, його заступника, секретаря та членів Комісії.

2. Комісія здійснює свою роботу шляхом скликання робочих засідань, які проводить голова Комісії, у разі його відсутності - заступник голови Комісії.

3. Засідання Комісії проводяться при потребі (у міру надходження відповідних заяв та документів).

4. Засідання Комісії вважається правочинним, якщо в його роботі бере участь понад 50 відсотків складу Комісії.

5. Рішення комісії приймається більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні: при рівності голосів вирішальним є голос голови Комісії.

6. Рішення комісії носить рекомендаційний характер, на підставі цього рішення готуються пропозиції голові облдержадміністрації.

V. Права та обов’язки Комісії

1. Комісія має право:

 • запрошувати представників суб’єктів господарської діяльності до розгляду і вирішення окремих питань, а також представників інших сторін, у випадку розгляду заяв, звернень, скарг та спірних питань, пов’язаних із ліцензуванням освітньої діяльності закладів освіти у сфері загальної середньої та дошкільної освіти;
 • запрошувати кваліфікованих фахівців для розгляду і вирішення окремих питань.

2. Голова Комісії:

 • здійснює керівництво діяльністю Комісії;
 • підписує протоколи;
 • виконує інші завдання, передбачені цим Положенням.

3. Секретар Комісії:

 • здійснює організаційне забезпечення роботи Комісії;
 • готує матеріали до її засідань;
 • контролює своєчасність надання та комплектність документації, що подається на розгляд Комісії;
 • веде протоколи її засідань;
 • оформлює та підписує разом з головою протоколи Комісії;
 • скликає за дорученням голови Комісії засідання;
 • забезпечує підготовку відповідного проекту розпорядження голови обласної державної адміністрації про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, видачу, відмову у видачі ліцензії, переоформлення, анулювання ліцензії з урахуванням наданих Комісією рекомендацій;
 • забезпечує підготовку оформлення та видачі ліцензії, у терміни, встановлені законодавством, (в електронній формі та/або на паперовому носії), переоформленої на новому бланку ліцензії з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії (у випадках, встановлених законодавством);
 • формує ліцензійні справи стосовно кожного суб’єкта, який подав заяву про видачу ліцензії;
 • проводить іншу організаційну роботу, пов’язану з ліцензуванням;
 • має право голосу.

4. Член Комісії:

 • бере участь у роботі Комісії та має право голосу;
 • вивчає матеріали, що надходять до управління освіти і науки обласної державної адміністрації, та вносить пропозиції щодо залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, видачі (анулювання, переоформлення, відмови у видачі, доповнення тощо) ліцензій на ліцензування освітньої діяльності закладів освіти у сфері загальної середньої та дошкільної освіти;
 • дотримується принципів об’єктивності при розгляді наданих матеріалів.

 

Начальник управління освіти і науки
облдержадміністрації

В.О. Калінін

 

 

 

 


 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

Звертаємо увагу навчальних закладів!

ОГОЛОШЕННЯ!

Інформуємо, що чергове засідання експертної ради з професійно-технічної освіти при Акредитаційній комісії України планується 15 червня 2017 року о 10:00 за адресою  м. Київ, вул. Металістів, 5а, ІІІ поверх (зала засідань).
 
Відділ організаційно-аналітичного забезпечення АК

м. Київ

17.05.2017 р. о 10.00 год. в приміщенні за адресою м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 11 відбудеться засідання Регіональної експертної ради з питань розгляду матеріалів атестаційних експертиз навчальних закладів, підприємств, установ  (за підсумками роботи експертних комісій).

_________________

_________________
Керівникам навчальних закладів! 
В зв’язку зі значною кількістю навчальних закладів, бажаючих подати заяви на ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої та професійно-технічної освіти, та чисельними зверненнями щодо проблем у процесі реєстрації в ЄДЕБО на подачу відповідної заяви Міністерство освіти і науки України 16-го березня 2017 року відкриває запис на реєстрацію цих заяв до кінця 2017 року
Переконливе прохання до навчальних закладів реєструватися на подачу заяв тільки за умови повної готовності відповідної ліцензійної справи і не заповнювати вільні місця без нагальної потреби.
МОНУ

-- 
Віктор Гріненко

 

УВАГА

Внесено зміни до складу комісії при обласній державній адміністрації з питань ліцензування освітньої діяльності закладів освіти у сфері загальної середньої та дошкільної освіти.

Введено до складу комісії Москальчук Любов Андріївну - головного спеціаліста відділу загальної середньої та дошкільної освіти управління освіти і науки облдержадміністрації, затвердивши її секретарем комісії.

Виведено із складу комісії Никончук Крістіну Вікторівну.

 

Звертаємо увагу ліцензіатів, що Верховною Радою Ураїни прийнято новий Закон України "Про ліцензування видів господарської ліяльності" № 222 - УІІІ від 02.03.2015р."

 

 

Звертаємо увагу ліцензіатів!

На виконання с. 8 Закону України від 06.09.2012 р. № 5203-УІ «Про адміністративні послуги» на сайті Регіональної експертної ради  в розділі «Законодавство